UPLOAD
Advanced Search

Documents tagged "bucharest" AND "urban planning" AND "architecture"

Results 1-7 of 7

View  
Sort by  
Documents per Page  
For the improvement of the work in housing and social-cultural industry

2 pp.

Scânteia, 28 august 1953. Pentru îmbunătățirea muncii la construcțiile de locuințe și clădiri social-culturale. [For the improvement of the work in housing and social-cultural industry].  1953-8-28. (Romanian)

Source: Open Society Archives (Hungary)

Andrei-Răzvan Voinea, Thu, 2016.Mar.31 13:29

Top Tags: architecture, bucharest, urban planning, construction industry


A new and beautiful building in Bucharest

1 p.

Scânteia, 23 Martie 1953. O nouă și minunată construcție a Capitalei. [A new and beautiful building in Bucharest].  1953-3-23. (Romanian)

Source: Open Society Archives (Hungary)

Andrei-Răzvan Voinea, Thu, 2016.Mar.31 12:46

Top Tags: bucharest, architecture, urban planning


The works of the Conference for constituting the Union of Architects in R.P.R.

3 pp.

Scânteia, 24 decembrie 1952. Lucrările Conferinței de constituire a Uniunii Arhitecților din R.P.R.. [The works of the Conference for constituting the Union of Architects in R.P.R.].  1952-12-24. (Romanian)

Source: Open Society Archives (Hungary)

Andrei-Răzvan Voinea, Thu, 2016.Mar.31 11:26

Top Tags: architecture, bucharest, urban planning, romanian towns


The Great Future of our Capital

1 p.

Scânteia, 16 Noiembrie 1952. Mărețul viitor al Capitalei Republicii noastre. [The Great Future of our Capital].  1952-11-16. (Romanian)

Source: Open Society Archives (Hungary)

Andrei-Răzvan Voinea, Wed, 2016.Mar.30 15:54

Top Tags: architecture, bucharest, urban planning


Great Development Perspectives for our Towns

1 p.

Scânteia, 15 Noiembrie 1952. Mărețe perspective de dezvoltare a orașelor patriei noastre. [Great Development Perspectives for our Towns].  1952-11-15. (Romanian)

Source: Open Society Archives (Hungary)

Andrei-Răzvan Voinea, Wed, 2016.Mar.30 15:32

Top Tags: architecture, social housing, urban planning, romanian towns, locuințe muncitorești


Debating the decisions of the Workers Party Central Committee's Plenary...

1 p.

Scânteia, 18 octombrie 1953. Dezbaterea Hotărârilor plenarei C.C. al P.M.R. în adunarea activului Comitelului regional și a Comitetului orășenesc București. [Debating the decisions of the Workers Party Central Committee's Plenary...].  1953-10-18. (Romanian)

Source: Open Society Archives (Hungary)

Andrei-Răzvan Voinea, Fri, 2016.Apr.01 12:34

Top Tags: architecture, urban planning, bucharest


The decision of the Central Committee of the Romanian Workers Party and the Government regarding the general plan of construction and reconstruction of the cities and the organization of the architectural field

5 pp.

Scânteia, 14 Noiembrie 1952. Hotărârea Comitetului Central al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. cu privire la construcția și reconstrucția orașelor și organizarea activității din domeniul arhitecturii. [The decision of the Central Committee of the Romanian Workers Party and the Government regarding the general plan of construction and reconstruction of the cities and the organization of the architectural field].  1952-11-14. (Romanian)

Source: Open Society Archives (Hungary)

Andrei-Răzvan Voinea, Wed, 2016.Mar.30 15:23

Top Tags: architecture, social housing, urban planning, romanian towns, locuințe muncitorești