UPLOAD
Advanced Search

Documents tagged "state archives of the russian federation"

Results 1-9 of 30

View  
Sort by  
Documents per Page  
Memo of the Meeting of the Deputy President of

2 pp.

Publishing House "Mezhdunarodnaia Kniga". Zapis' besedy zamestitel'ia predcedatelia V/O "Mezhdunarodnaia kniga" s glavnym redaktorom zsurnala "Sovietckii Soiuz". [Memo of the Meeting of the Deputy President of "Mezhdunarodnaia Kniga" with the Editor in Chief of Hungarian Magazine "The Soviet Union".].  1958-9-25. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Wed, 2011.Jan.19 15:22

Top Tags: periodicals, propaganda, state archives of the russian federation, soviet-hungarian relations after 1956


Suggestions on Soviet Propaganda in Hungary in the 4th quarter of 1958

10 pp.

Soviet Embassy in Budapest. predlozheniia po sovietskoi propagande na vengriiu v 4 kvartale 1958 goda. [Suggestions on Soviet Propaganda in Hungary in the 4th quarter of 1958].  1958-9-23. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Wed, 2011.Jan.19 12:56

Top Tags: white book, communist party, soviet-hungarian relations after 1956, press, imre nagy


Notes of the meeting with István Szirmai, Head of the Propaganda Department of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party

2 pp.

V. A. Kriuchkov, Soviet Embassy in Budapest. [Zapis' besedy s zaveduiushchim otdelom agitatsii i propagandy TsK VSRP Ishtvanom Sirmai]. [Notes of the meeting with István Szirmai, Head of the Propaganda Department of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party].  1958-5-31. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Tue, 2010.Feb.09 14:49

Top Tags: conference of journalists, istván darvasi, dezső nemes, state archives of the russian federation, press


On the Soviet fine arts exhibition in Budapest

3 pp.

E Gromov, Soviet Embassy in Budapest. [O vystavke sovetskogo izobrazitel'nogo isskustva v Budapeshte]. [On the Soviet fine arts exhibition in Budapest].  1958-4-25. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Tue, 2010.Feb.09 14:21

Top Tags: sculpture, painting, state archives of the russian federation, hungarian-soviet cultural relations after 1956


About the situation of the dissemination of some of the Soviet periodicals in Hungary at the present time

5 pp.

V. A. Kriuchkov, Soviet Embassy in Budapest. [O polozhenii s rasprostraneniem nekotorykh sovetskikh periodicheskikh izdanii v Vengrii v nastoiashchee vremia]. [About the situation of the dissemination of some of the Soviet periodicals in Hungary at the present time].  1958-3-26. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Tue, 2010.Feb.09 12:59

Top Tags: literature, 1956 hungarian revolution, hungarian-soviet friendship society, propaganda, state archives of the russian federation


Information on the cultural life of Hungary in February 1958

7 pp.

Iu. N. Cherniakov, Soviet Embassy in Budapest. [Informátsiia o kul'turnoi zhizni Vengrii za fevral' 1958 g.]. [Information on the cultural life of Hungary in February 1958].  1958-2. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Tue, 2010.Feb.09 10:56

Top Tags: györgy lukács, theater, film, revisionism, kurt


Notes of the meeting with István Ferenci, director of the Central Office of Distribution of Press of the Hungarian Post

3 pp.

V. A. Kriuchkov, Soviet Embassy in Budapest. [Zapis' besedy s direktorom Tsentral'noi Kontory po rasprostraneniiu pechati Vengerskoi Pochti tov. Ferentsi Ishtvanom]. [Notes of the meeting with István Ferenci, director of the Central Office of Distribution of Press of the Hungarian Post].  1958-2-24. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Mon, 2010.Feb.08 17:01

Top Tags: propaganda, soviet press, state archives of the russian federation, hungarian-soviet cultural relations after 1956


Notes of the meeting with comerade Svéd, deputy director of the Hungarian foreign trade organisation

3 pp.

V. A. Kriuchkov, Soviet Embassy in Budapest. [Zapis' besedy s zamestitelem direktora vengerskoi vneshnetorgovoi organizatsii "Kul'tura" tov. Shvedom]. [Notes of the meeting with comerade Svéd, deputy director of the Hungarian foreign trade organisation "Kultúra"].  1958-2-21. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Mon, 2010.Feb.08 16:10

Top Tags: literature, magazines, hungary travel guide book, propaganda, 1956 hungarian revolution


Notes of the meeting with comerade György Acél, deputy Minister of Culture of the Hungarian People's Republic

6 pp.

Iu. N. Cherniakov, Soviet Embassy in Budapest. [Zapis' besedy s I-ym zamestitelem ministra kul'tury Vengerskoi Narodnoi Respubliki D'erd' Atsel]. [Notes of the meeting with comerade György Acél, deputy Minister of Culture of the Hungarian People's Republic].  1959-2-10. (Russian)

Source: Gosudarstvennyi Arkhiv Rossiiskoi Federatsii

hegedus, Mon, 2010.Feb.08 12:52

Top Tags: socialist realism, cultural relations, hungarian-soviet friendship society, 21st congress of the soviet communist party, exhibition